הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח תקופתי שני לשנת 2015

ביום 12.08.2015 פרסמה השותפות דוח תקופתי שני לשנת 2015


16/08/2015, 16:30

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח תקופתי ראשון לשנת 2015

ביום 31.05.2015 פרסמה השותפות דוח תקופתי ראשון לשנת 2015


03/06/2015, 14:05

הזדמנות ישראלית מגדילה את החזקותיה ברישיון הימי "עוז" ללמעלה מ-40%

על פי דו"ח המשאבים של חברת NSAI שפורסם לאחרונה הפוטנציאל לנפט וגז ברישיון "עוז" נאמד בכ-2.5 טריליון רגל מעוקב גז טבעי ובנוסף כ 255 מיליון חביות נפט


28/05/2015, 10:05

 לחדשות נוספות >

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2