הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

מאגר גז נוסף מול חופי ישראל: הממונה על הגז והנפט במשרד התשתיות הכריז על רישיון "ישי" כתגלית

בכך מאשר משרד התשתיות שקידוח "אפרודיטה 2"שבוצע ברישיון "ישי" בדצמבר 2012 הוכיח שמאגר אפרודיטה, שהתגלה בקפריסין נמצא בחלקו גם ברישיון הישראלי "ישי" וכי מדובר בנכס כלכלי


22/11/2015, 11:30

"הזדמנות ישראלית" ממשיכה להרחיב את הפרוטפוליו: קיבלה מהממונה על ענייני הגז והנפט 25% מהרישיון היבשתי "חתרורים" שבאזור ים המלח, בשטח בו התגלה בעבר נפט

בין השותפים שקיבלו את הרשיון: זרח, גינקו, הזדמנות קפריסין ומייסד שותפות אבנר


04/11/2015, 15:30

"הזדמנות ישראלית" ממשיכה לנצל הזדמנויות: מגדילה את החזקותיה ברישיונות פלאג'יק

"הגדלת ההחזקות ברישיונות פלאגי'ק היא הזדמנות מצוינת להרחבת פעילותה של 'הזדמנות ישראלית', אנו מאמינים כי העסקה תתרום רבות להתפתחות החברה ולהגשמת יעדיה"


20/09/2015, 11:30

 לחדשות נוספות >

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2