הזדמנות ישראלית - אתר הקידוח בצפון דקוטה

חדשות ואירועים

דה מארקר: העלייה במחירי הנפט מעניקה לארה"ב עוצמה כלכלית ופוליטית

הניסיונות של סעודיה ובעלות בריתה לפגוע בתעשיית הנפט האמריקאית באמצעות מלחמת מחירים התגלתה כחרב פיפיות ■ החדשנות במהפכת פצלי השמן בארה"ב יצרה תעשייה שמגלה עמידות לתנודתיות השוק, והופכת את ארה"ב גם ליצואנית מובילה של גז טבעי


30/01/2018, 07:22

הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-3 לשנת 2017

בתאריך 28/11/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי נכון ל-30 בספטמבר 2017


30/11/2017, 14:40

"הזדמנות ישראלית" מפרסמת את הדו"ח הרבעוני ה-2 לשנת 2017

בתאריך 16/08/2017 פירסמה השותפות דו"ח תקופתי נכון ל-30 ביוני 2017


25/08/2017, 11:30

לחדשות נוספות >
הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2