הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת

הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות") נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010.

מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז באזורים גאוגרפיים מוגדרים.

השותפות מחזיקה בזכויות השתתפות בנכסים ימיים בישראל, המספקים חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של ישראל תוך פיזור הסיכונים. 

השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.

השותף הכללי

השותף הכללי, הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ, היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל על-פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 בתאריך 7.2.2010, והינה בעלת שליטה מלאה על ניהולה של הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("השותפות המוגבלת") ועסקיה, וכן אחראית על ניהול כל עסקי וענייני השותפות המוגבלת.

לשותף הכללי סמכויות וכוחות מלאים לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו כנחוצות ו/או מועילות לביצוע מטרות השותפות המוגבלת, למעט סמכויות וכוחות שהוצאו במפורש ו/או בכפוף לסייגים כמפורט בחוזה השותפות המוגבלת כפי שיתעדכן מעת לעת ומפורסם באתרי הדיווח של הרשות לניירות ערך והבורסה לניירות ערך.

בעלי תפקידים

הנהלת הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת מורכבת מצוות מוביל בתחומו, איכותי ומחויב למשקיעיה של השותפות. מיומנות והמקצועיות אשר נצברו לאורך שנים של נסיון בשוק ההון ובפרט בהשקעות בענף חיפושי הנפט והגז, הן נר לרגליה של הנהלת השותפות ומלוות אותה בכל צעד.

ד"ר רוני הלמן, יו"ר הדירקטוריון

מייסד. יו״ר קבוצת הלמן-אלדובי. בעל דוקטורט במימון (PhD), תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון וחשבונאות (בהצטיינות) ותואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב (בהצטיינות) מאוניברסיטת ת"א. בעל רישיון לניהול תיקים של הרשות לניירות ערך. מייסד איגוד הפנסיה הישראלי וממייסדי איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל. בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בשוק ההון ובתחום החיסכון לטווח ארוך. שירת כקצין ביחידת 8200 בצבא הגנה לישראל.

אורי אלדובי, מייסד דירקטור,
לשעבר יו"ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל

מייסד. מכהן כיו"ר בית ההשקעות הלמן אלדובי וכן כדירקטור בהזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ. ממייסדי איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל, כיהן כיו"ר האיגוד מיום היווסדו בשנת 2010 עד שנת 2017. בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, ותואר ראשון בניהול וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בשוק ההון ובתחום החיסכון לטווח ארוך.

אייל שוקר, מנכ"ל

מנכ"ל הזדמנות ישראלית חיפושי נפט וגז בע"מ מיום היווסדה. בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן. מר שוקר בעל ניסיון רב וידע מקצועי נרחב בתעשיית הנפט והגז ובאזור אגן הלבנט בפרט. בתפקידו האחרון נהל כספי מוסדיים והשקעות בתחום הנפט והגז.

עו"ד מאיה גוטדנקר, יועצת משפטית

בעלת תואר L.L.B במשפטים ו-B.A בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ובעלת תואר L.L.M במשפטים מאוניברסיטת חיפה. עובדת בשותפות משנת 2012. בעלת ניסיון משפטי עשיר בדיני תאגידים ושוק ההון.