בהמשך לפרסום דו"ח המשאבים: חברת השקעות קנדית Senvest מגדילה את השקעותיה בהזדמנות ישראלית – מחזיקה בכ-6.3% מהשותפות לאחר רכישה נוספת של עוד 5 מליון יחידות השתתפות

בהמשך לפרסום דו"ח המשאבים של רשיונות פלאג'יק, Senvest International, זרוע ההשקעות של חברת האחזקות הקנדית Capital Senvest, המתמחה בהשקעות גלובאליות, מגדילה את השקעותיה  בשותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית". החברה, בבעלות משפחת משעל הקנדית,  השלימה ביום חמישי רכישה נוספת של כ- 5 מליון יחידות השתתפות של הזדמנות ישראלית בהשקעה של כ- 1.1 מליון ₪. יחד עם הרכישה הקודמת,Senvest מחזיקה כעת בכ- 47 מליון יחידות השתתפות של הזדמנות ישראלית המהווים כ- 6.3% מהשותפות,  בהיקף של כ- 10.5 מליון ₪.

Senvest Internatio?nal  הינה  זרוע ההשקעות האמריקאית של Senvest Capital חברת אחזקות קנדית ותיקה, הרשומה למסחר בבורסה בטורנטו משנת 1971. זרוע ההשקעות מנהלת השקעות בהיקף של כ-520 מליון דולר, בין השאר באמצעות שתי קרנות גידור:  סנווסט פרטנרס וסנווסט פרטנרס ישראל.סנווסט פרטנרס ישראל הינה קרן לונג/שורט המתמחה בהשקעות בחברות ישראליות. לקרן השקעות בהיקף כולל של כ-100 מליון דולר בחברות ישראליות, מתחומים שונים. מאז הקמתה, בשנת 2003, השיגה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 25%.

הזדמנות ישראלית מחזיקה בעשרה אחוז במבחר רישיונות ימיים: 10% מ- 5 רישיונות החיפוש "פלאג'יק": "ישי", "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד" אשר משתרעים על שטח כולל של כ- 2 מליון דונם כ- 170 ק"מ מערבית לחיפה וגובלים ברשיונות "רציו-ים" בהם נמצא מבנה "לוויתן" ובבלוק 12 של נובל אנרג'י בקפריסין בו נמצא מבנה "אפרודיטה".  בנוסף, השותפות ממתינה לדיון מועצת הנפט בדבר 3 רישיונות ימיים נוספים: 10%  מ"רועי ו"נטע" בשטח ההיתר הימי "גל" ו-10% ברשיון הימי "עוז".  

לפני כשבוע פרסמה השותפות את דו"ח המשאבים ברשיונות פלאג'יק. דו"ח ישנה משמעות דרמטית הן במישור של השותפות והנכס בו היא מחזיקה, והן ברמה הלאומית והעצמאות האנרגטית של מדינת ישראל והוא מבסס את הזדמנות ישראלית כשחקן מרכזי בתעשיית חיפוש והפקת נפט וגז בישראל. הדו"ח מציג תוצאות יפות מאוד המצביעות על היתכנות למציאת מאגרי גז ונפט בקנה מידה עולמי.

ההסתברות הגיאולוגית למציאת כ- 2 מיליארד חביות נפט בשכבות העמוקות  עומדת על כ- 12.3% – הסתברות גבוהה מאוד בהתחשב בכך שמדובר בשכבות שמעולם לא נקדחו ולא הוכחו.

ההסתברות הגיאולוגית למטרות הגז הינה גבוהה מאד למקובל בעולם ונעה בין 28.5% במבנה "יועד" ל 76.7% במבנה "אפרודיטה" וזאת כיוון שהמטרות שוכנות בשכבת החולות המזוהות כ"חולות תמר" ומאפיינות את כלל תגליות הגז הגדולות שנמצאו עד כה בישראל ובקפריסין. ע"פי הדו"ח, בפרוספקט אפרודיטה בלבד מצויים כ 3.7 TCF. רק לשם השוואה, עד כה נתגלו לאורך חופי ישראל כ-30 TCF גז, כאשר המאגרים הגדולים הינם תמר, הכולל כ-9TCF ולוויתן הכולל כ-16 TCF.