בעלי השליטה ב"הזדמנות ישראלית" מרחיבים את פעילותם בתחום חיפושי הגז והנפט: הקימו חברה בקפריסין במטרה להתמודד במכרז לחלוקת רישיונות חיפושי גז ונפט במים הכלכליים של האי

בעלי השליטה בשותף הכללי "הזדמנות ישראלית-חיפושי גז ונפט", מרחיבים את פעילותם בתחום. החברה הודיעה על הקמת חברה בת  קפריסאית במטרה להתמודד במכרז לחלוקת רישיונות חיפוש גז ונפט במים הכלכליים של האי. בחברה מדגישים כי הפעילות בקפריסין תעשה באמצעות חברה מקומית, Cyprus Opportunity,  ואין לה קשר לשותפות המוגבלת הנסחרת בבורסה בתל אביב, ואשר מורשית לפעול רק בתחומי ישראל. בכך מצטרפים יזמים ישראלים נוספים לחברות חיפושי הגז והנפט דלק קידוחים ואבנר השותפות בבלוק 12 הממוקם במים הכלכליים של קפריסין ולו גבול משותף עם ישראל. 

ב"הזדמנות ישראלית" אומרים היום כי  ההחלטה להיכנס לפעילות בקפריסין נובעת מהפוטנציאל הרב הקיים במים הכלכליים בקפריסין ומכך שלמעט רישיון חיפוש בבלוק אחד בלבד, בלוק 12, שאר הרשיונות טרם חולקו. 

במכרז, שפורסם לאחרונה, ממשלת קפריסין מציעה 12 רישיונות חיפוש (בלוקים) הנכללים במים הכלכליים של האי. הרישיונות, בשטח כולל של למעלה מ-45,000 מ"ר, גובלים הן במים הכלכליים של ישראל והן באלו של מצרים.   על פי הערכת רשות הגז האמריקאית, בשטח האגן הנמצא בשליטת ישראל וקפריסין ישנן עתודות גז בהיקף של 122 TCF(122 טריליון ממ"ק) כאשר עד כה התגלו, בתחומי ישראל,  כ-30 TCF  ובבלוק 12 הקפריסאי, עפ"י פרסומי נובל אנרג'י, קיים פוטנציאל של  כ-7 TCF נוספים.