דוחות כספיים

להלן הדו"חות הכספיים של הזדמנות ישראלית, שותפות מוגבלת החל משנת 2011

2023

דו"ח חציון ראשון 2023

2022

דו"ח תקופתי לשנת 2022

דו"ח חציון ראשון 2022

2021

דו"ח תקופתי לשנת 2021

דו"ח חציון ראשון 2021

2020

דו"ח תקופתי לשנת 2020

דו"ח חציון ראשון 2020

2019

דו"ח תקופתי לשנת 2019

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2019

דו"ח רבעוני - יוני 2019

דו"ח רבעוני - מרץ 2019

2018

דו"ח תקופתי לשנת 2018

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2018

דו"ח רבעוני - יוני 2018

דו"ח רבעוני - מרץ 2018

2017

דו"ח תקופתי לשנת 2017

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2017

דו"ח רבעוני - יוני 2017

דו"ח רבעוני - מרץ 2017

2016

דו"ח תקופתי לשנת 2016

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2016

דו"ח רבעוני - יוני 2016

דו"ח רבעוני - מרץ 2016

2015

דו"ח תקופתי לשנת 2015

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2015

דו"ח רבעוני - יוני 2015

דו"ח רבעוני - מרץ 2015

2014

דו"ח תקופתי לשנת 2014

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2014

דו"ח רבעוני - יוני 2014

דו"ח רבעוני - מרץ 2014

2013

דו"ח תקופתי לשנת 2013

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2013

דו"ח רבעוני - יוני 2013

דו"ח רבעוני - מרץ 2013

2012

דו"ח רבעוני - דצמבר 2012

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2012

דו"ח רבעוני - יוני 2012

דו"ח רבעוני - מרץ 2012

2011

דו"ח רבעוני - ספטמבר 2011

דו"ח רבעוני - יוני 2011

דו"ח רבעוני - מרץ 2011