"הזדמנות ישראלית": מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד ₪ ברישיון "חתרורים" באזור ים המלח

רישיון "חתרורים" באזור ים המלח מכיל מאגר נפט בשווי של כ-1.2 מיליארד ₪. כך עולה מדו"ח המשאבים שפרסמו הבוקר החברות המחזיקות ברישיון. מהדו"ח שנעשה ע"י Dunmore Consulting עולה כי האומדן הטוב ביותר הוא שהמאגר מכיל כ-7 מליון חביות נפט ובאומדן הגבוה כ-11 מליון חביות. הכמויות בדוח של המעריך החיצוני סווגו כ"משאבים מותנים", סיווג גבוה המצביע על 100% וודאות גיאולוגית להמצאות נפט וזאת לאור העובדה שכבר הופק נפט מתוך המאגר, מאגר חלמיש.

רישיון "חתרורים" משתרע על שטח של כ 94 קמ"ר באזור ים המלח. בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. יצוין כי היה זה הקידוח האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר ביבשה, טרם תגליות הגז בים, אולם בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. באוקטובר האחרון הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות אישר את בקשת שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" לקבלת 25% מרישיון "חתרורים". הבקשה הוגשה בשיתוף עם זרח (28.75%), גוליבר אנרג'י (28.75%), C.O. Cyprus Opportunity (5%), אשטרום (10%) וחברה בשליטתו של ד"ר אליהו רוזנברג, מייסד השותפות אבנר שיחזיק ב-2.5% מהרישיון. יצוין כי זו הפעם הראשונה שחברה הרשומה למסחר בבורסה הקפריסאית נכנסה לפעילות בתחום חיפושי הנפט בישראל.

עם קבלת הרישיון הודיעו השותפות כי בכוונתן להיכנס מחדש לקידוח "חלמיש" ולבצע קידוח אלכסוני למרכז החזוי של המאגר. תכנית הקידוח, שנעשה ביוזמת ד"ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. על פי תכנית העבודה שצורפה לרישיון, על החברות המחזיקות ברישיון היה לפרסם דו"ח משאבים פרוספקטיביים עד לראשון במאי 2016, וכך אכן נעשה היום. תקציב הקידוח הינו כ-5 מיליון דולר לכלל השותפים.

אייל שוקר, מנכ"ל "הזדמנות ישראלית", הביע שביעות רצון מתוצאות הסקר ומהפוטנציאל העצום של המאגר. לדבריו, "דווקא בתקופה של חוסר וודאות בכל הקשור לתחום חיפושי הגז והנפט בישראל, עבור השותפות הייתה כאן הזדמנות להיכנס למאגר שכבר הופק ממנו נפט בעבר תוך הקטנת חוסר הוודאות ותוך חבירה לד"ר אלי רוזנברג מייסד שותפות אבנר שניהל את הקידוח האחרון למאגר ובידיו מלוא הנתונים. דוח המשאבים למעשה הינו הוכחה שהאסטרטגיה הייתה נכונה והנכס הוא איכותי".

לדברי שוקר, בכוונת השותפים, לאור הדו"ח, לקדם במהירות את תכניות העבודה ברישיון ולהתחיל בהיערכות לקידוח במבנה תוך ניצול ירידת מחירי השירותים בענף ובכך להוזיל את עלות הקידוח בהשוואה לתקציב המתוכנן.

כללי אודות "הזדמנות ישראלית": 

"הזדמנות ישראלית" מחזיקה כיום בפורטפוליו נרחב של רישיונות ימיים ויבשתיים: 41.5% מרשיון "עוז" המשתרע על שטח בגודל של כ-400,000 דונם, במרחק של 50 ק"מ מול חופי תל אביב. על פי דו"ח המשאבים שנערך ע"י חברת NSAI, כמות הגז ברישיון נאמדת בכ- 2.5 TCF (טריליון רגל מעוקב) גז טבעי וכ-255 מיליון חביות נפט. בנוסף, השותפות מחזיקה ב – 25% מרישיון "חתרורים" המשתרע על שטח של כ 94 קמ"ר באזור ים המלח; 21% (לאחר העסקה) מרישיונות החיפוש "פלאג'יק", וכן ב-10% מרשיון "רועי" בשטח ההיתר הימי "גל", המשתרע על פני שטח כולל של כ-400,000 דונם כ-150 ק"מ מערבית לחופי ישראל עם פוטנציאל למציאת 3.2TCF גז טבעי.