הזדמנות ישראלית ממשיכה להרחיב את הפרוטפוליו: הגישה בקשה לקבלת הרישיון היבשתי "חתרורים" שבאזור ים המלח, בשטח בו התגלה בעבר נפט

שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" ממשיכה להרחיב את פרוטפוליו הרישיונות שבבעלותה. השותפות הגישה היום בקשה לממונה על ענייני הגז והנפט לקבלת 25% מרישיון "חתרורים" שבאזור ים המלח. הבקשה הוגשה בשיתוף עם זרח (31.25%), גינקו (31.25%), קבוצת אשטרום (10%) וד"ר אליהו רוזנברג, מייסד השותפות אבנר שיחזיק ב-2.5% מהרישיון.

רישיון "חתרורים" משתרע על שטח של כ 70 קמ"ר באזור ים המלח. בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. יצוין כי היה זה הקידוח האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר ביבשה, טרם תגליות הגז בים, אולם בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. כעת כוונתן של השותפויות הינה להיכנס מחדש לקידוח "חלמיש" ולבצע קידוח אלכסוני למרכז החזוי של המאגר. תכנית הקידוח, שיעשה ביוזמת ד"ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

רישיון "חתרורים" מצטרף לרישיונות הנוספים בהם מחזיקה "הזדמנות ישראלית" ובכללם 10% מרישיון "עוז" המשתרע על שטח בגודל של כ-400,000 דונם, במרחק של 50 ק"מ מול חופי תל אביב; 10% מרישיונות החיפוש "פלאג'יק", המשתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק"מ מערבית לחיפה (גובלים ברישיונות "רציו-ים" בהם מבנה "לוויתן" במזרח ובמערב בבלוק 12 בקפריסין בו נמצא מבנה "אפרודיטה") בהם הוגשה בקשה לשינוי גבולות והארכת תוקף רישיון יועד בהתאם לגבולות החדשים, וכן ב-10% משני רישיונות ימיים נוספים, "רועי ו"נטע", בשטח ההיתר הימי "גל", על פני שטח כולל של כ-800,000 דונם כ-150 ק"מ מערבית לחופי ישראל. 

איל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: החוסן הפיננסי של השותפות מאפשר לנו להמשיך ולחפש הזדמנויות מתוך מטרה להרחיב ולגוון את תיק הנכסים, תוך פיזור סיכונים. כניסה לרישיון חתרורים מהווה הזדמנות לפעול ולפתח רישיון חדש באזור בו כבר הוכח בעבר כי נמצא נפט והמידע גיאולוגי רב לגבי השטח כבר קיים.