"הזדמנות ישראלית" ממשיכה להרחיב את הפרוטפוליו: קיבלה מהממונה על ענייני הגז והנפט 25% מהרישיון היבשתי "חתרורים" שבאזור ים המלח, בשטח בו התגלה בעבר נפט

הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות אישר היום את בקשת שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" לקבלת 25% מרישיון "חתרורים" שבאזור ים המלח. הבקשה הוגשה בשיתוף עם זרח (28.75%), גינקו (28.75%), C.O. Cyprus Opportunity (5%) וחברה בשליטתו של ד"ר אליהו רוזנברג, מייסד השותפות אבנר שיחזיק ב-2.5% מהרישיון. יצויין כי זו הפעם הראשונה שחברה הרשומה למסחר בבורסה הקפריסאית נכנסת לפעילות בתחום חיפושי הנפט בישראל.

רישיון "חתרורים" משתרע על שטח של כ 94 קמ"ר באזור ים המלח. בשנת 1995 ביצעה קבוצת דלק קידוח בשטח הרישיון, בעומק של כ-2 קילומטר, ונמצא בו נפט. יצוין כי היה זה הקידוח האחרון שביצעו קבוצת דלק ואבנר ביבשה, טרם תגליות הגז בים, אולם בזמנו הוחלט שלא להפיק את הנפט מהמאגר בשל שיקולי כדאיות, לנוכח מחירי הנפט הנמוכים באותה תקופה. כעת כוונתן של השותפויות הינה להיכנס מחדש לקידוח "חלמיש" ולבצע קידוח אלכסוני למרכז החזוי של המאגר. תכנית הקידוח, שיעשה ביוזמת ד"ר אלי רוזנברג, מייסד שותפות אבנר, מתבססת על תוצאות סקר סייסמי שהתקבל מתוך חור הקידוח בעבר, כאשר הקידוח החדש יתבצע תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

על פי תכנית העבודה שצורפה לרישיון, על החברות המחזיקות ברישיון לפרסם דו"ח משאבים פרוספקטיביים עד לראשון במאי 2016, להגיש תכנית קידוח עד לנובמבר 2016 ולהתחיל את הקידוח במקום עד נובמבר 2017.

רישיון "חתרורים" מצטרף לפרוטפוליו נרחב של רישיונות ימיים ויבשתיים נוספים בהם מחזיקה "הזדמנות ישראלית": 16% מרישיונות החיפוש "פלאג'יק", הכוללים בין היתר את רישיון "ישי" אשר מבנה "אפרודיטה" שנמצא ברובו בבלוק 12 הקפריסאי גולש אליו; 10% משני רישיונות ימיים נוספים, "רועי ו"נטע", בשטח ההיתר הימי "גל", על פני שטח כולל של כ-800,000 דונם כ-150 ק"מ מערבית לחופי ישראל עם פוטנציאל למציאת 3.2TCF גז טבעי. בנוסף, השותפות מחזיקה ב – 41.5% מרישיון "עוז" (בכפוף לאישור הממונה) המשתרע על שטח בגודל של כ-400,000 דונם, במרחק של 50 ק"מ מול חופי תל אביב.

אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: כניסה לרישיון חתרורים מהווה הזדמנות לפעול ולפתח רישיון חדש באזור בו כבר הוכח בעבר כי נמצא נפט והמידע גיאולוגי רב לגבי השטח כבר קיים.