"הזדמנות ישראלית" מצטרפת לשותפים ברישיון "עוז"

"הזדמנות ישראלית" ממשיכה באסטרטגיה אותה קבעה בתשקיף ההנפקה, להשתתף במבחר רישיונות חיפוש והפקה ובשיעור אחזקה של 10%. השותפות הודיעה היום על עסקה בה היא מצטרפת באחזקה של 10% לרשיון "עוז" (בשטחו של היתר הימי "בנימין"). השותפות התקשרה בעסקה מול חברת פרנדום בתמורה להחזר הוצאות עבר של 550,000 דולר ולהשתתפות של עד 3.45 מליון דולר בהוצאות שיהיו לפרנדום עד לפענוח נתוני הסקר הסייסמי.  העסקה מותנית בקבלת אישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים, ולאחריה האחזקה ברשיון "עוז" תחולק  בין: FRENDUM INVESTM LTD – 21.5%, PLACIDA INVESTMENT LIMITED ("פלסידה") – 10%, COLERIDGE GAS & OIL EXPLORATION ISRAEL LP ("קולרידג'") –  12%, CDC – 5%, לפידות חלץ שותפות מוגבלת – 41.5% והזדמנות ישראלית-10%. 

רישיון "עוז" (לשעבר בשטח ההיתר הימי "בנימין") משתרע על שטח בגודל של כ-400,000 דונם,  במרחק של 50 ק"מ מול חופי תל אביב, ודרומית לרשיונות "שרה" ו"מירה" בהם מתוכננים קידוחי אקספלורציה בחודשים הקרובים.מבחינת פיתוח הרישיון, בחודשים הקרובים מתוכנן ביצוע סקר סייסמי תלת מימדי. במהלך שנת 2013 צפוי להסתיים פענוח נתוני הסקר ובסופה קידוח אקספלורציה.עם השלמת העסקה תחזיק הזדמנות ישראלית בעשרה אחוז במבחר רישיונות ימיים: 10% מ-5 רישיונות החיפוש "פלאג'יק": "ישי", "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד" אשר משתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק"מ מערבית לחיפה וגובלים ברשיונות "רציו-ים" בהם נמצא מבנה "לוויתן" ובבלוק 12 של נובל אנרג'י בקפריסין בו נמצא מבנה "אפרודיטה".  בנוסף, השותפות ממתינה לדיון מועצת הנפט בדבר 2 רישיונות ימיים נוספים "רועי ו"נטע" בשטח ההיתר הימי "גל", חלקה של השותפות ברישיונות עומד על 10%. 

לדברי אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית, ההצטרפות בשיעור של 10% לרישיון "עוז" הינה נדבך נוסף במימוש האסטרטגיה של השותפות לבנות פורטפוליו נרחב של רישיונות ימיים כאשר בכל אחד מהן היא מחזיקה בכ-10%. זאת במטרה ליהנות מהפוטנציאל הטמון באגן הלבנט  תוך כדי פיזור סיכונים.