הזדמנות ישראלית מרחיבה את הפורטפוליו ומתחילה לפעול מחוץ לישראל: חתמה על מזכר הבנות לרכישת זכויות בשדות נפט בצפון דקוטה, ארה"ב

שותפות חיפושי הגז והנפט הזדמנות ישראלית מרחיבה את הפורטפוליו ונכנסת לפעילות חיפושי נפט בארה"ב. השותפות הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת זכויות נפט ב- 10 מקטעים שונים בצפון דקוטה, יחד עם חברת נפט אמריקאית ועם חברת חיפושי הנפט "הזדמנות קפריסין". המקטעים משתרעים על שטח של כ- 6,400 אקר (כ 26,000 דונם).

הזדמנות ישראלית, בניהולם של רוני הלמן, יו"ר, ואייל שוקר, מנכ"ל, פועלת לאיתור נכסי נפט בארה"ב מזה כשנה. לשם כך חתמה השותפות על הסכם עם חברה אמריקאית המתמחה בתחום ולה ניסיון עשיר של בעלות והפעלה של נכסי נפט בארה"ב בפרט.

במסגרת זו אותר מקבץ רישיונות (מקטעים) לחיפוש נפט בצפון דקוטה, מדינה הנחשבת עשירה בנפט בארה"ב. בצפון דקוטה החלו להפיק נפט ב-1951 ונכון להיום מופקות בה כמיליון חביות נפט ביום. בנוסף, למדינה תשתיות מתקדמות בתחום חיפוש, הפקה והולכת נפט, ורגולציה מוסדרת. בשטחי הרישיונות שירכשו כבר הופק בעבר נפט וקיימות כיום בשטחן בארות סטריפר (striper wells) )שהינן בארות בסוף חייהן המפיקות כמויות זניחות). 

ע"פ דוח שהוכן ע"י המכון הגיאולוגי האמריקאי USGS ב 2013 לגבי אגן ויליסטון (Williston Basin) שמרביתו משתרע בשטחה של צפון דקוטה, ובו נמצאים הנכסים, עתודות הנפט שטרם נתגלו בו עומדות על 7.4 מיליארד חביות נפט.

על פי מזכר ההבנות, חברת הנפט האמריקאית, הזדמנות ישראלית והזדמנות קפריסין ירכשו 75% מהזכויות שבידי הבעלים הנוכחיים (97%),כלומר 72.75% מהזכויות בעלות כוללת של כ-3.5 מיליון דולר, כאשר בעלות הזכויות הנוכחיות תשארנה בחזקתן 25%. על פי ההסכם, חברת הנפט האמריקאית תחזיק בסופו של דבר ב-36.375% ממקבץ הרישיונות, הזדמנות ישראלית ב-30% והזדמנות קפריסין ב-6.375%. 

במסגרת תכניות העבודה המתוכננות לפיתוח השדה ומיצוי הפוטנציאל הגלום בו, מתכננות השותפות קמפיין קידוחים נרחב של כ-40 קידוחים יבשתיים שיושלמו עד 2023 בין היתר בתלות במחיר הנפט. קידוח ראשון בפרויקט צפוי עוד השנה. 

לדברי אייל שוקר, מנכ"ל השותף הכללי בהזדמנות ישראלית, ירידת מחירי הנפט בעולם ועצירת פרויקטים בשל בעיות מימון הביאה למצב בו לשותפויות, כמו הזדמנות ישראלית, להן קופת מזומנים גדולה, נוצרו הזדמנויות בינלאומיות להרחיב את פורטפוליו הנכסים. בשנה האחרונה אנו בוחנים הזדמנויות השקעה ברישיונות נפט מחוץ לישראל ושמחים על שיתוף הפעולה הנוכחי בצפון דקוטה. 

אודות "הזדמנות ישראלית":

"הזדמנות ישראלית" מחזיקה כיום בפורטפוליו נרחב של רישיונות ימיים ויבשתיים בישראל: 41.5% מרישיון "עוז" (בכפוף לאישור העברת הזכויות) המשתרע על שטח של כ-400,000 דונם, במרחק של 50 ק"מ מול חופי תל אביב. על פי דו"ח המשאבים שנערך ע"י חברת NSAI, כמות הגז ברישיון נאמדת בכ- 2.5 TCF (טריליון רגל מעוקב) גז טבעי וכ-255 מיליון חביות נפט. בנוסף, השותפות מחזיקה ב – 25% מרישיון "חתרורים" המשתרע על שטח של כ 94 קמ"ר באזור ים המלח בו פוטנציאל להפקת כ -7 מיליון חביות נפט; 21% מרישיון "ישי" אשר הוכרז ע"י משרד האנרגיה כתגלית לאחר שקידוח אקספלורציה הושלם בשטחו בשנת 2013 ועל פי פרסומי משרד האנרגיה כמות הגז בו מוערכת בין 7-10 BCM גז טבעי, ב-10% מרישיון "רועי" המשתרע על פני שטח של כ-400,000 דונם כ-150 ק"מ מערבית לחופי ישראל עם פוטנציאל למציאת 3.2TCF גז טבעי. בשנת 2016 יחד עם שותפיה הגישה השותפות בקשה לרישיון חדש בשטח רישיונות פלאג'יק, למעט רישיון ישי, טרם התקבלו האישורים להענקתו.