הזדמנות ישראלית נערכת לניצול הזדמנויות בשוק: הודיעה על כוונתה להוציא תשקיף מדף

"הזדמנות ישראלית" הודיעה היום לבורסה כי השותף הכללי בשותפות החליט על הכנת תשקיף מדף והנחה את עורכי הדין של החברה להתחיל לעבוד על תשקיף זה. התשקיף עצמו אמור להתפרסם בתוך כחודשיים. בשותף הכללי אומרים כי מטרת הכנת התשקיף היא לאפשר לשותפות לנצל הזדמנויות עתידיות ולבצע גיוסים שיאפשרו לממש את צרכי השותפות ולהרחיב את תיק הנכסים שלה, על פי תשקיף אחד, וכי אין בכוונתם לצאת להנפקה בתקופה הקרובה. מתוך דוחות הרבעון השני של הזדמנות ישראלית שפורסמו היום עולה כי למרות שהשותפות נסחרת כיום בשווי שוק של כ-125 מליון ₪ בלבד,  לשותפות יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של למעלה מ-150 מליון ₪ וכי ההון העצמי שלה עומד על כ-168 מליון ₪. המזומנים שברשותה מאפשרים לה לממן את חלקה בכ- 4 קידוחים ימיים ללא צורך בגיוס הון נוסף.

על פי תכנית העבודה המאושרת על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים, הזדמנות ישראלית ושותפותיה ברישיונות "פלאג'יק" יחלו בביצוע קידוח ימי ברישיון "ישי", הצפוני מבין רישיונות "פלאג'יק", עד לתאריך ה-1 בדצמבר 2012. עפ"י דוח המשאבים שפרסמו השותפות ברישיונות "פלאג'יק" ברישיון ישי בלבד קיים פוטנציאל של 3.7 TCF של גז טבעי ובהסתברות גיאולוגית של עד 76.7%. הקידוח יתבצע ע"י האסדה הומר פרינגטון לאחר שתסיים את משימותיה ברישיונות מירה ושרה. 

תשקיף מדף, שתוקפו עד שנתיים, נועד להקל על חברות נסחרות המעוניינות בגיוס הון נוסף. תשקיף המדף מאפשר לחברות לבצע מספר הנפקות על סמך תשקיף אחד. זאת בתנאי שהמסגרת לכל ההצעות גובשה במועד הגשת התשקיף. מרגע אישור התשקיף, החברה יכולה לקבל החלטה על ביצוע הנפקה ובתוך שעות ספורות לבצע את החלטתה. יצויין כי הגשת תשקיף מדף לא נועדה לאפשר לחברה לצאת בגיוס מייד, אלא כהערכות וראיה מקדימה.

בשבוע האחרון התפרסם כי חברת ג'נסיס אנרג'י בבעלות איש העסקים טדי שגיא אשר שותפה עם הזדמנות ישראלית בחמשת רישיונות "פלאג'יק" וברישיון "עוז" נערכת לקראת גיוס הון בלונדון לפי שווי חברה של 500 מליון פאונד.

לדברי אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית, אין בכוונת השותף הכללי לצאת בגיוס בטווח הקרוב. "קופת המזומנים של השותפות מלאה ומספיקה על מנת להוציא לפועל את תכניות הקידוח לשנה הקרובה" אומר שוקר. לדבריוהיות ושוק חיפושי הנפט והגז בישראל נמצא רק בראשיתו והפוטנציאל עוד גדול,  מטרת תשקיף המדף היא לאפשר לשותפות לנצל הזדמנויות עתידיות ולבצע גיוסים שיאפשרו לממש את צרכי השותפות ולהרחיב את תיק הנכסים שלה: "האסטרטגיה שלנו היא פיזור נכסי נפט וגז רבים בדגש על מים עמוקים בישראל. בנינו פורטפוליו יפה מאז ההנפקה שלנו ביולי 2010 ואנו גאים בכך שמימשנו האסטרטגיה".