הזדמנות ישראלית רכשה 10 שדות נפט בצפון דקוטה, ארה"ב, ומתחילה בעבודות הפיתוח

שותפות חיפושי הגז והנפט הזדמנות ישראלית, נכנסת, לראשונה לפעילות קידוחי נפט והפקה בארה"ב. השותפות הודיעה היום על רכישת 10 בארות נפט, המשתרעים על שטח של כ-6,400 אקר, בצפון דקוטה העשירה בנפט. בכוונת השותפות לבצע כבר השנה שני קידוחי פיתוח ושניים נוספים במהלך שנת 2018. תזרים המזומנים ממכירת הנפט צפוי להתחיל כבר ב-2018. 

על פי ההסכם, המוכר Thurston Energy אשר טרם השלמת העסקה מחזיק בכ-94% מהזכויות בשדות הנפט יעביר להזדמנות ושותפותיה 75% מהזכויות שבבעלותו כך שישאיר בידיו 25%. הזדמנות ישראלית תחזיק ב-67% מהזכויות, Cyprus Opportunity (הנסחרת בניקוסיה) 3% ו-Radian Partners 5%, כאשר ל- Radian Partners קיימת אפשרות להגדיל את חלקה ל-20% במהלך שנת 2018 תוך החזר הוצאות מלא לשותפות. תמורת רכישת הזכויות שילמו השותפים כ-2.4 מיליון דולר.

צפון דקוטה נחשבת לעשירה בנפט. במדינה החלו להפיק נפט ב-1951 ונכון להיום מופקות בה כמיליון חביות נפט ביום. בנוסף, למדינה תשתיות מתקדמות בתחום חיפוש, הפקה והולכת נפט, ורגולציה מוסדרת. בשטחי הרישיונות שנרכשו כבר הופק בעבר נפט. 

ע"פ דוח שהוכן ע"י המכון הגיאולוגי האמריקאי USGS ב 2013 לגבי אגן ויליסטון (Williston Basin) שמרביתו משתרע בשטחה של צפון דקוטה, ובו נמצאים הנכסים, עתודות הנפט שטרם נתגלו בו עומדות על 7.4 מיליארד חביות נפט.

בשדות סמוכים לשדות שנרכשו כבר בוצעו קידוחים מוצלחים לאותה שכבת מטרה Midale Nesson אשר מפיקים נפט. כמו כן, ככל הידוע לשותפות, מתוכננים עוד עשרות קידוחים השנה ע"י חברות נפט אחרות באזור ולאותה שכבה גיאולוגית.

במסגרת תכניות העבודה המתוכננות לפיתוח השדה ומיצוי הפוטנציאל הגלום בו, מתכננות השותפות קמפיין קידוחים נרחב של כ-40 קידוחים יבשתיים. 10 מתוך הקידוחים יהיו כניסה מחודשת לבארות שכבר הופק מהם נפט בעבר ו-30 יהיו קידוחי הפקה חדשים. תקציב הקידוח לבאר חדשה יעמוד על כ-3 מיליון דולר ותקציב קידוח כניסה מחדש Re Entry)) יעמוד על כ-1.5 מיליון דולר. שניים מהקידוחים צפויים עוד השנה ושניים נוספים במהלך השנה הבאה. בסך הכל בכוונת השותפות להשלים אל כל הקידוחים עד שנת 2023, בין היתר בתלות במחיר הנפט. 

אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: שינוי החקיקה ולפיו שותפויות חיפושי הנפט יכולות לפעול גם בחו"ל, יחד עם קופת המזומנים הגדולה של "הזדמנות ישראלית", מאפשרים לנו לממש את הפוטנציאל הכלכלי הבינלאומי הטמון כיום בשוק הנפט העולמי, בדגש על כניסה לפעילות בשדות בהן תגליות נפט מוכחות. לשותפות קופת מזומנים שתאפשר לה להתחיל מיידית בקידוחים ובפיתוח של שדות הנפט בשטחי הרישיון. בכוונת השותפות להמשיך לבחון הזדמנויות הקיימות כיום בשוק ולהרחיב את פעילותה הבינלאומית.