הקודם
הבא

הזדמנות ישראלית - חיפושי מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז באזורים גאוגרפיים מוגדרים. השותפות מחזיקה בזכויות השתתפות במספר נכסים ימיים בישראל, המספקים חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של ישראל, תוך פיזור הסיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.

הזדמנות ישראלית - אתר הקידוח בצפון דקוטה

נגן וידאו

קשרי משקיעים

כל המידע המדויק והעדכני ביותר שיש ברשותנו. מרוכז במקום אחד.

פרויקטים

נכסי נפט וגז גם מחוץ לישראל, בשלבי החיפוש, הפיתוח וההפקה