הממונה על הנפט הודיע על זכייתה של השותפות בארבעה רשיונות חיפוש חדשים

השותפות זכתה יחד עם שותפתה חברת אנרג'יאן באיזור D הכולל ארבעה רשיונות חיפוש ימיים חדשים במסגרת ההליך התחרותי השני בים של משרד האנרגיה.
הרשיונות החדשים כוללים פרוספקטים מעניינים כמו מבנה "עוז" שלשותפות היכרות איתו, ושטחם הכולל הוא 1,588 קמ"ר. שיעור השתתפותה של השותפות הוא 20%.