כמויות הגז בקידוח אפרודיטה 2 – זניחות

כמויות הגז שנמצאו בקידוח אפרודיטה 2 שנערך ברשיון "ישי" הן זניחות. כך עולה מדו"ח המשאבים הסופי שהתקבל מהמעריך החיצוני. 

קידוח "אפרודיטה 2" בוצע ברישיון "ישי" שבשליטת אנשי העסקים בני שטינמץ וטדי שגיא, השותפות "הזדמנות ישראלית" ו-AGR הנורווגית ששימשה גם כמפעיל בקידוח. הקידוח, שהסתיים לפני מספר חודשים, בוצע ע"י אסדת הקידוח Noble Homer Ferrington. העלות הכוללת של הקידוח עמדה על כ-100 מליון דולר, כאשר חלקה של הזדמנות ישראלית עמד על כ-10 מליון דולר.

אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: "צר לנו שאלו התוצאות, והיינו שמחים אם התוצאות היו שונות. יחד עם זאת, האסטרטגיה של השותפות לפזר סיכונים ולהיכנס כשותפה בעשרה אחוז בלבד הוכיחה את עצמה. לשותפות ישנו פרוטפוליו של נכסים כאשר 30 מליון הדולר הנמצאים בקופתה יאפשרו לה להמשיך ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם. אנו מאמינים כי אסטרטגיה זו של פיזור סיכונים היא האסטרטגיה הנכונה בתחום והיא זו שתסייע לשותפות לצלוח בחיוב את הסטטיסטיקה של ענף הקידוחים".