מאגר גז נוסף מול חופי ישראל: הממונה על הגז והנפט במשרד התשתיות הכריז על רישיון "ישי"כתגלית

הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות הודיעכי הוא מכריז על רישיון "ישי"כעל "תגלית". בכך ענה המשרד בחיוב על השאלה האם מאגר אפרודיטה הקפריסאי נמצא בחלקו גם במים הכלכליים של ישראל וקובע כי הקידוח "אפרודיטה 2"שבוצע בשלהי 2012 ברישיון "ישי" הוכיח כי המאגר נמצא בחלקו ברישיון הישראלי וכי מדובר בנכס כלכלי. ב"הזדמנות ישראלית"המחזיקה בכ-16% מהרישיון (בכפוף לאישור הממונה על הנפט), הביעו סיפוק רב מהודעת הממונה. בשותפות אומרים כי החלטת משרד התשתיות, במיוחד על רקע השיחות המתקיימות בימים אלה בין ממשלות ישראל וקפריסין, מבטיחה כי גם אזרחי ישראל ייהנו מהמאגר העצום שהתגלה בקפריסין וכי המס, מחלקו הישראלי של המאגר, יכנס לקופת המדינה.

רישיון "ישי"הינו אחד מ- 5 רישיונות הקידוח הימיים המכונים "רישיונות פלאג'יק"המשתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק"מ מערבית לחיפה וגובלים ברישיונות "גל"ו"רציו-ים"בהם נמצא מבנה "לוויתן"ובבלוק 12 של נובל בקפריסין. בשנת 2010 רכשה "הזדמנות ישראלית" 10% מהרישיונות ובשנה האחרונה הגדילה את חלקה ל-16%. לאחרונה דיווחה השותפות כי התקשרה בהסכם נוסף להגדלת חלקה ב-9% נוספים (בכפוף לזכויות סירוב של השותפים ברישיונות). שאר השותפים כיום ברישיון הם NAMMAX OIL & GAS LIMITED, FRENDUM INVESTMENTS LIMITED,DADEN INVESTMENT ו – AGR ENERGY . 

קידוח "אפרודיטה 2"אשר בוצע על ידי השותפות ברישיון, בוצע בשוליו המזרחיים של מבנה אפרודיטה, שחלקו העיקרי נמצא בבלוק 12 בתחום המים הכלכליים של קפריסין ובו נתגלה, ע"י נובל, דלק ואבנר, מאגר גז בהיקף של כ-5 TCF. כל העבודות והמחקרים שבוצעו בעקבות ממצאי קידוח אפרודיטה 2 ולאחר קבלת הנתונים מבלוק 12 מממשלת קפריסין בהליך חילופי מידע שהתבצע בהתאם להסכם להחלפת מידע שנחתם ביום 28.4.2014 בין המדינות, מצביעים על קשר ישיר וחד משמעי בין חלקי המבנה בתחום הרישיון לבין הצד הקפריסאי. גם ממצאי שותפות מאגר אפרודיטה בבלוק 12 בקפריסין, כפי שבאו לכלל ביטוי בדו"חות שפורסמו על ידיהן לבורסה החל מנובמבר 2014, מבוססים על קשר זה. 

ממצאי העבודות והמחקרים שבוצעו כאמור מצביעים על כך שהמשאבים המותנים והפרוספקטיביים החזויים בתחום הרישיון מהווים חלק יחסי מכלל מבנה אפרודיטה. עוד עולה מממצאי העבודות והמחקרים כאמור כי תכולת מאגר אפרודיטה בתחום הרישיון מצדיקה הליך של איחוד מבנה אפרודיטה כולו. 

מאגר אפרודיטה הקפריסאי הינו מאגר הגז הראשון, והיחיד עד כה, שהתגלה במים הכלכליים של קפריסין וממשלת קפריסין פועלת על מנת לקדם את פיתוחו המהיר. השיחות המתקיימות בימים אלה בין הממשלות הינן חלק ממאמץ זה של ממשלת קפריסין להסדיר את כללי המשחק בין המדינות מתוך מטרה להגיע להסכם יוניטיזציה (איחוד) במאגר אפרודיטה, על חלקיו במים הכלכליים של קפריסין ובישראל. הודעת משרד התשתיות מחזקת משמעותית את מעמדן של השותפות ברישיון "ישי" אל מול קפריסין בכל הנוגע לחלוקת ההכנסות מהמאגר המשותף.

רוני הלמן, יו"ר הזדמנות ישראלית: אני מברך על הכרזת הממונה במיוחד על רקע השיחות עם ממשלת קפריסין. להכרזה זו משמעות גיאו פוליטית אסטרטגית, הרבה מעבר למשמעות הכלכלית של ההכרזה הן לשותפות והן לקופת המדינה. אנו מקווים שכעת יזורזו המגעים בין המדינות ופיתוח של מאגר אפרודיטה יוכל לצאת לדרך.