מועצת הנפט המליצה לאשר את הבקשה לשינוי גבולות ברשיונות פלאג'יק

בהמשך לבקשה שהוגשה למועצת הנפט ביום 1 לספטמבר 2013 על ידי השותפים ברישיונות "עדיתיה"/371, "ללה"/372, "יהב"/373, "יועד"/374 (קבוצת פלאג'יק) לשינוי גבולות והגדרתם מחדש בהתאם למצב הגיאולוגי בשטח, מועצת הנפט המליצה לקבל את הבקשה ולאשר את שינוי הגבולות. על פי הבקשה, לאחר שינוי הגבולות יוחזרו למדינה שלושה מתוך ארבעת הרישיונות ורישיון "יועד"/374 יוארך בשנתיים.