פוטנציאל למציאת כמויות נפט גדולות בהרבה ברשיונות פלאג'יק: מדוח המשאבים הסופי של רשיונות פלאג'יק מתברר כי כמות הנפט הפוטנציאלית גדולה בכ-30% ועומדת על כ-2 מיליארד חביות נפט

דוח המשאבים הסופי של רשיונות פלאג'יק שהוגש בסוף השבוע לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה טוב יותר מדוח הביניים שפורסם לאחרונה. על פי ההודעה לבורסה שהוציאה הבוקר "הזדמנות ישראלית" עולה כי ברשיונות פלאג'יק נתגלה פרוספקט נוסף שלא נכלל בדוח הקודם. על פי הדוח הסופי, כמות הנפט הפוטנציאלית ברשיונות גדולה בכ-30% ממה שהיה ידוע עד כה, זאת לאחר שבשכבות העמוקות של לוויתן נתגלה פרוספקט נוסף הכולל פוטנציאל לכ-500 מליון חביות נפט, ו כ-5.5 TCF של גז טבעי. על פי הדוח, ההסתברות לפרוספקט הינה 12.3%.

פרוספקט זה מצטרף לנתוני דוח המשאבים  שפורסמו לאחרונה ולפיהם  רשיונות פלאג'יק מכילים גז ונפט בהיקפים גדולים. על פי הדוח, שנערך ע"י חברת Ryder Scott, כמות הגז ברישיונות נאמדת בכ- 6.7 TCF (טריליון רגל מעוקב) גז טבעי וכן פוטנציאל  למציאת 1.4 מיליארד חביות נפט בשכבות העמוקות של לוויתן, או לחלופין 13.5 TCFגז טבעי. כעת, עם גילוי הפרוספקט הנוסף, פוטנציאל הגז בשכבות העמוקות של לוויתן עומד על 1.9 מיליארד חביות או לחלופין 19 TCF גז טבעי.

לשם השוואה, עד כה נתגלו לאורך חופי ישראל כ-30 TCF גז, כאשר המאגרים הגדולים הינם תמר, הכולל כ-9TCF ולוויתן הכולל כ-16 TCF.

ההסתברות הגיאולוגית למטרות הגז הינה גבוהה מאד למקובל בעולם ונעות בין 28.5% במבנה "יועד" ל 76.7% במבנה "אפרודיטה" וזאת כיוון שהמטרות שוכנות בשכבת החולות המזוהות כ"חולות תמר" ומאפיינות את כלל תגליות הגז הגדולות שנמצאו עד כה בישראל ובקפריסין. עפ"י הדוח, במבנה אפרודיטה בלבד מצויים כ 3.6 TCF. ההסתברות הגיאולוגית למטרות הנפט הינה בין 5.3% ל12.3% כאשר הדיווח האחרון מקידוח "לוויתן 1"  מצביע על המצאות "גז טבעי כבד" בשכבות העמוקות יותר.רישיונות "פלאג'יק" כוללים 5 רשיונות קידוח במים עמוקים: "ישי", "עדיתיה", "ללה", "יהב" ו"יועד" אשר משתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק"מ מערבית לחיפה וגובלים ברישיונות "רציו-ים" בהם נמצא מבנה "לוויתן" ובבלוק 12 של נובל אנרג'י בקפריסין בו נמצא מבנה "אפרודיטה".  הבעלות על הרישיונות נחלקת בין "הזדמנות ישראלית" הבורסאית של רוני הלמן ואורי אלדובי (10%), ובין טדי שגיא, בני שטיינמץ (42.5% כל אחד) והמפעיל הנורווגי הבינלאומי AGR (5%).