60 מליון ₪ נוספים לקופת הזדמנות ישראלית: דיווחה היום על מימוש 99.9% של אופציה 2

דווקא על רקע החולשה בבורסות העולם והירידות בבורסה המקומית בשבוע שעבר, שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" הודיעה היום על השלמת מימוש של 99.9% של אופציה 2 של החברה. המימוש הכניס לקופת השותפות כ- 60 מליון ₪ וכעת נאמד המזומן, ושווי מזומנים, בקופת השותפות בכ- 160 מליון ₪ (כ-42 מליון דולר). כזכור, על פי תשקיף של השותפות מיום 6.7.2010, הונפקו, בין היתר, 298,621,250 כתבי אופציה, מסדרה 2, אשר ניתן היה לממש כל אחד מהם ליחידת השתתפות המקנה זכות השתתפות בזכויות השותפות המוגבלת עד ליום 1.1.2012. על פי הדיווח של השותפות מהבוקר,  מומשו 298,336,654 כתבי אופציה  מסדרה 2 ליחידות השתתפות ובגין מימושם נתקבלה תמורה בסך כולל של כ- 58.198 מליון ₪. כאשר האופציות שלא מומשו עד ליום 1.1.2012, פקעו. אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית, רואה במימוש האופציות הבעת אמון של המשקיעים בשותפות ובתוכניותיה העתידיות. לדבריו, הסכום שנכנס לקופת השותפות יעזור לה להמשיך ולפתח את נכסי הנפט בה היא שותפה ויסייע לקדם את חזון התחרות בשוק אספקת הגז המקומי ואת עצמאותה האנרגטית של מדינת ישראל.