ביקור בעת קידוח 'אפרודיטה-2' על אסדת הומר פרינגטון

קידוח 'אפרודיטה-2' ברישיון 'ישי', מבוצע על ידי חברת AGR Petroleum Services AS באמצעות אסדת הקידוח 'הומר פרינגטון'. ב- 14.2.2013 דיווחה השותפות על תגלית גז טבעי בקידוח. התמונות לקוחות מביקור צוות 'הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ' על סיפון אסדת הקידוח.