הזדמנות ישראלית בשדות הנפט של צפון דקוטה

ביום 27 ביוני 2017 חתמה השותפות על הסכם לרכישת זכויות בשדות נפט בצפון דקוטה, ארצות הברית. תוכנית העבודה לפיתוח השדות כוללת 10 קידוחי כניסה מחדש ועוד 29 בארות חדשות.