טקס השקת בול 'משאבי אנרגיה בישראל', 12.12.2012

לרגל יום הבולאות ה-26, הושק בדצמבר 2012 בול 'משאבי אנרגיה בישראל'. הבול, אותו הפיק השירות הבולאי בשיתוף איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל, מציין את חשיבות משק האנרגיה הישראלי תוך מתן דגש על גילויי מאגרי הגז הטבעי הגדולים והחשובים שנמצאו במימי מדינת ישראל בשנים האחרונות. הבול המכיל איור של אסדת קידוח בים וכן של קידוח יבשתי (באדיבות הארכיון הציוני), עוצב על ידי רונן גולדנברג וטוביה קורץ וערכו הנקוב של הבול – 4.20 ₪. התמונות לקוחות מאירוע השקת הבול במעמד שר האנרגיה והמים דאז, ד"ר עוזי לנדאו ושר התקשורת דאז, מר משה כחלון ומכנס יום הבולאות ה-26 בו השתתף מר רוני הלמן, יו"ר דירקטוריון 'הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ'