נמל הקישון – הכנות לקידוח ברישיון "ישי", ספטמבר 2012

רישיון "ישי" הינו חלק מרישיונות "פלאג'יק" הממוקמים 160 ק"מ מערבית לחופי חיפה. התמונות צולמו בנמל הקישון בזמן ההכנות לקידוח.