סקר סייסמי ברישיון 'עוז', 1.7.2012

במהלך חודש יולי 2012 נערך ברישיון "עוז" סקר סייסמי תלת-מימדי על מנת למפות את מבנה המאגר התת-קרקעי. נתוני הסקר נמצאים כעת בשלבי עיבוד ופענוח. התמונות לקוחות מביקורו של מר אייל שוקר, מנכ"ל 'הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ'.