אוגוסט 2015

תאריךדיווח
26/08/2015מבקשת פס"ד הצהרתי בק"ע מפקח שהוצע ע"י בעלי היה"ש,דיון 2.9
25/08/2015הבהרות בנוגע לדרכי ההצבעה לאסיפה שזומנה ליום 6.9.15
25/08/2015אסיפה ב-6.9.15-מינוי מפקח,תיקון,הבהרות והסרת נושא 6 מסדר יום
23/08/2015אסיפה ב-6.9-תיקון:עבור נושאים 4-6 לא ניתן להצביע בכתבי הצבעה
23/08/2015זימון אסיפה ל-6.9.15-תיקון בק"ע מינוי מפקח לשותפות
19/08/2015רשיון עוז/394-המומנה אישר שינוי תוכנית עבודה ברשיון
18/08/2015אושר עדכון תכנית עבודה ברישיון רועי,הוארך עד 14.4.17,פרטים
18/08/2015אושר שינוי בתוכנית העבודה ברשיון ישי-דוח מסכם יוגש עד 15.11
13/08/2015 זימון אסיפה ליום 6.9.15-מינוי מפקח ותנאי כהונתו
12/08/2015מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון
12/08/2015דוח רבעון 2 לשנת 2015
06/08/2015ביטול אסיפה שזומנה ל-9.8.15 לאור צו מניעה לנושא מינוי מפקח
06/08/2015בימש אישר:מינוי מפקח יוסר מס.יום האסיפה ב9.8,תזמן אסיפה חדשה
05/08/2015הגישה תביעה ע"ס 2.7 מ'שח כנגד בעל יחידות בגין עילת לשון הרע
05/08/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.7.15
04/08/2015רשיון ישי-הממונה דורש הפקדת יתרת סכומי הערבויות עד 30.9.15
04/08/2015הגישה תביעות כספיות נ' בעלי יהש,טענה להפרת חוק אסור לשון הרע
04/08/2015בקשה לצו מניעה נ' השותף הכללי בק"ע מינוי מפקח לשות',דיון6.8