אפריל 2019

תאריךדיווח
30/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
29/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - סנווסט ניהול אל. אל. סי.-דוח משלים
29/04/2019החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.4.19
24/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה -קפרנאום פיננסים אס. איי -תיקון דוח
24/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
23/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז
22/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות
21/04/2019פתיחת מסחר ביום 22.4.19-הזיש.א6,הזיש.א7,הזיש.א8
18/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקת זכויות-תיקון דוח
17/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה עפ"י דוח הצעת מדף 24.3.19
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט ניהול אל. אל. סי.
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
16/04/2019תוצאות הצעת זכויות ע"פ דוח הצעת מדף מיום 24.3.19
01/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת זכויות