יולי 2013

תאריךדיווח
31/07/2013השותפים ברשיון 370/ישי הגישו בקשה להארכת רשיון עד 1.9.15
29/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - אייל שוקר
23/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
23/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
15/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
11/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
10/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
09/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
09/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
08/07/2013הזיש רציו ואדיסון בהסכמי תפעול משותף ברשיונות נטע+רועי
07/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
07/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
03/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
03/07/2013החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.13
02/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
02/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
01/07/2013החל להיות בעל ענין - רוני הלמן