איזור "D" (רשיונות 55,56,61,62)

איזור "D" (רשיונות 55,56,61,62)

ביולי 2019 זכתה הזדמנות ישראלית (ביחד עם שותף נוסף) באיזור "D", הכולל ארבעה רשיונות אקספלורציה בים, במסגרת ההליך התחרותי השני בים של משרד האנרגיה בישראל.

Discoveries in Israel

תוקף

27 באוקטובר 2022 (תקופה זו ניתנת להארכה לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת, בכפוף לקיום הוראות הדין ותנאי הרישיון).

שותפים

Israel Opportunity Energy Resources, LP – 20%

Energean Israel Limited – 80%

מפעיל

Energean Israel Limited

מיקום

כ-45 ק"מ מערבית לחוף.

פוטנציאל

המפעיל זיהה פרוספקט הדומה בתכונותיו למאגרי "חולות תמר" (תמר, לוויתן, אפרודיטה ועוד) בים העמוק. המפעיל מאמין כי הפרוספקט ממוקם בדרום-מערב האיזור, ומותנה בעיבוד נוסף של מידע סייסמי.

כמו כן, זוהה גם פרוספקט רדוד יחסית בשכבה הגיאולוגית המזוזואית.

נקודות ציון

פענוח ועיבוד מידע סייסמי.