חזקת ישי (פלאג'יק)

חזקת ישי (פלאג'יק)

ביום 6 בספטמבר 2010 התקשרה הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם חברת PELAGIC Exploration Company ("פלאג'יק") לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של 10% בשישה רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז, כאשר אחד מהם היה רישיון 370/"ישי". בעלות הזכויות בצעו עבודות חיפוש נרחבות בשטח רישיון ישי, לרבות קידוח ימי במהלך 2012-2013. הקידוח הוכיח חד משמעית כי "מאגר אפרודיטה" הקפריסאי מתפרש מעבר לגבול המים הכלכליים של קפריסין וחלקו נמצא בשטח חזקת ישי. בעקבות ביצוע פעולות החיפוש וממצאיהם הכריז הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה על תגלית בנובמבר 2015, ומדינת ישראל העניקה את חזקת ישי לבעלות הזכויות בנובמבר 2017. תוקף החזקה הוא 30 שנה (נובמבר 2045).

הנכס: חזקת ישי

תוקף

18 בנובמבר 2045.

שותפים

21% – Israel Opportunity Energy Resources, LP
MAMMAX Oil & Gas ltd. – 63%
Eden Energy ltd.- 11%
PSH – 5%

מפעיל

PSH – Petroleum Services Holdings AS (AGR לשעבר)

מיקום

כ-160 ק"מ מערבית לחיפה, בין תגליות הגז הטבעי 'לוויתן' ו-'אפרודיטה'.

פוטנציאל

ביום 19 בנובמבר 2015 שדה הגז "אפרודיטה", שנמצא בחלקו ברישיון 'ישי', הוכרז כתגלית על ידי הממונה על ענייני הנפט, כהגדרתו בחוק הנפט.

ביום 28 בנובמבר 2017, הודיע הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לשותפות וליתר השותפים ברישיון 'ישי' על הענקת חזקה I/20 'ישי'.

על-פי פרסומי משרד האנרגיה, כמויות הגז הטבעי בחזקה עומדות על 7-10 BCM בסיווג 2C.